MGFUND      

Inwestowanie w dywidendę jest popularnym sposobem budowania pasywnego dochodu i poszerzania portfela inwestycyjnego. MGFUND to wypróbowana i sprawdzona taktyka inwestycyjna, która staje się jeszcze bardziej korzystna w obliczu niepewności gospodarczej.

 

Procent składany

  • Reinwestycja dywidendy w celu łączenia zysków: Zamiast otrzymywać dywidendy jako dochód, możesz je reinwestować w swoim portfelu, co jeszcze bardziej przyspiesza wzrost inwestycji.

Dochód pasywny

  • Pasywny strumień dochodów z dywidend: Dywidendy mogą służyć jako całkowicie pasywne źródło dochodów. Po zakupie akcji dywidendowych będziesz otrzymywać regularne wypłaty dywidendy bez konieczności robienia czegokolwiek innego.

Bezpieczeństwo

  • Zabezpieczenie przed inflacją: Najlepszym zabezpieczeniem przed inflacją jest inwestycja, której wzrost przewyższa stopę inflacji . Dywidendy mogą pomóc zwiększyć kwotę Twoich inwestycji, zapewniając dodatkowe zabezpieczenie przed inflacją.

DIV20PL - wyniki portfela

Wartość początkowa [03.01.2019]  199.600 zł

Wartość portfela [31.12.2022] 387.758 zł

Wzrost  +94,27 % / +23,57 % rocznie

Informacja

Projekt MGFUND  służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Prezentowany materiał nie może być uważany za poradę inwestycyjną.

info@mgfund.pl

MGFUND

Dołącz do nas aby otrzymywać bezpłatne sygnały dotyczące portfela DIV20PL