04 lipca 2024
Stan na dzień 30.06.2024 Wypłacone dywidendy (netto) >> 7.513  zł Zakup: AMC34/CEZ16/ETL65 Wartość portfela >> 615.546 zł Zmiana wartości od początku roku  +15,31 %
06 kwietnia 2024
Stan na dzień 31.03.2024 Wypłacone dywidendy (netto) >> 0 zł Sprzedaż: xxx Zakup: xxx Wartość portfela >> 594.561 zł Zmiana wartości od początku roku  +11,38 %
05 stycznia 2024
Stan na dzień 31.12.2023 Wypłacone dywidendy (Q4) (netto) >> 7.507 zł Wartość portfela >> 533.806 zł Zmiana wartości od początku roku  +33,49 % Nazwa spółki /Ilość akcji Asseco Poland SA
07 października 2023
Stan na dzień 30.09.2023 Wypłacone dywidendy (netto) >> 9.780 zł Sprzedaż: aml*302 Zakup: acp*35/amc*36/ech*587/pkn*35/kru*58 Wartość portfela >> 462.674 zł Zmiana wartości od początku roku  +19,32 %
01 lipca 2023
Stan na dzień 30.06.2023 Wypłacone dywidendy (netto) >> 12.269 zł Zakup AMC*46/DBC*36/GPW66/PKN*55 Wartość portfela >> 452.495 zł Zmiana wartości od początku roku  +16,70 %
14 kwietnia 2023
Stan na dzień 31.03.2023 Wypłacone dywidendy (netto) >> 699 zł Wartość portfela >> 440.315 zł Zmiana wartości od początku roku  +13.55 % Nazwa spółki /Ilość akcji Asseco Poland SA /215
13 marca 2023
Stan na dzień 28.02.2023 Wartość portfela >> 427.322 zł Zmiana wartości od początku roku  +10,20 % Nazwa spółki /Ilość akcji Asseco Poland SA /215 Ambra SA/ 810 Amica SA /198
25 lutego 2023
Podsumowanie roku 2022 Wypłacone dywidendy (netto) >> 25.354 zł Wartość portfela >> 387.758 zł Zmiana wartości w 2022  +7,78 % 2022-12-31 - IV kwartał Wypłacone dywidendy (netto) >> 6.040 zł

Informacja

Projekt MGFUND  służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Prezentowany materiał nie może być uważany za poradę inwestycyjną.

info@mgfund.pl

MGFUND

Dołącz do nas aby otrzymywać bezpłatne sygnały dotyczące portfela DIV20PL