07 października 2023

Rok 2023 - Q3

Stan na dzień 30.09.2023

Wypłacone dywidendy (netto) >> 9.780 zł

Sprzedaż: aml*302

Zakup: acp*35/amc*36/ech*587/pkn*35/kru*58

Wartość portfela >> 462.674 zł

Zmiana wartości od początku roku  +19,32 %

 

 

Informacja

Projekt MGFUND  służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Prezentowany materiał nie może być uważany za poradę inwestycyjną.

info@mgfund.pl

MGFUND

Dołącz do nas aby otrzymywać bezpłatne sygnały dotyczące portfela DIV20PL